fbpx
Hond in beslag genomen

Hond in beslag genomen

Er zijn veel vragen rondom het onderwerp wanneer een hond in beslag genomen wordt of wat er daarna gebeurt. Met dit stuk hoop ik je hier wat meer duidelijkheid over te geven.

Wanneer

De gemeente is verantwoordelijk over de veiligheid in hun eigen woongemeenschap. De gemeente zal dan ook opdracht geven tot het in beslag nemen van de hond. En daar zit meteen de moeilijkheid dat je niet exact weet wanneer een hond in beslag genomen wordt. Bij de ene gemeente is dit al wanneer iemand een oppervlakkige wond heeft. Bij de andere gemeente wordt de eigenaar dan als eerste gewaarschuwd. Feit blijft dat het niet alleen in de wet staat, maar ook goed eigenaarschap is om er voor te zorgen dat je hond geen schade brengt aan mensen of dieren.

Wat moet je doen als het toch gebeurd

Belangrijk is om nooit afstand te doen van je hond. Volgens de wet is de hond nog steeds een gebruiksvoorwerp. Alleen de eigenaar van het voorwerp kan bezwaar maken. Als je afstand doet van de hond en de hond heeft op dat moment geen eigenaar meer, bepaald in principe het OM wat er mee gebeurd. Als zij de hond dan verbeurd verklaren, kan je daar niet tegen in verweer en zal de hond een spuitje krijgen. Doe daarom nooit afstand van je hond zodat je het besluit van het OM kan aanvechten.
Neem in ieder geval een advocaat in de arm. Dit is belangrijk zodat je eventuele negatieve adviezen van het OM kan aanvechten. Mocht je niet weten wie je daarvoor moet hebben, kan je ons altijd een mail sturen. Dan kunnen we je daar in adviseren.

De test

Wanneer je hond in beslag genomen is, gaat deze naar een opslag locatie. Alleen het woord alleen al is afschuwelijk en ook zeker geen pretje voor je hond. Deze locaties zijn geheim en je kan voorlopig niet meer in contact komen met je hond. Daar zit de hond vaak totdat de Universiteit van Utrecht de testen uitvoert. Dit is vaak de MAG test, een test die zo zwaar is dat vele honden daar niet goed doorheen komen. Naast dat dit pas na een paar weken opsluiting gebeurd, mag je hier ook niet bij zijn. Extra zwaar dus voor de hond.

Second opinion

Als het OM adviseert om je hond in te laten slapen, ga hier dan tegenin en vecht voor een hertraining/hertest/second opinion. Hierbij maak je de meeste kans om je hond te redden. Want ook in de wet staat dat een hond in principe alleen ingeslapen mag worden wanneer deze niet te trainen is.
Als de rechter besluit om hier in mee te gaan, kan je via de advocaat regelen dat deze bijvoorbeeld bij ons terecht komt of een andere trainer die een in beslag genomen hond kunnen/mogen hertrainen.

Hertraining/hertest

Een hond die bij ons in training komt, zal eerst tot rust moeten komen. Een opslag is mentaal erg zwaar voor de hond. Daar heeft de hond eerst tijd voor nodig om dat te kunnen verwerken. Vervolgens gaan we met deze hond aan de slag. Een MAG test is 1, maar het leven in de maatschappij is totaal wat anders. We gaan met de hond dus ook daadwerkelijk trainen in de bewoonde wereld waarbij we altijd letten op veiligheid van de omgeving als ook de mensen die met de hond trainen.

Tijdens de training gaan we kijken of de hond zich kan aanpassen aan onze maatschappij en als het nodig is, getraind zodat hij niet meer reageert. Dit gebeurt in allerlei situaties zoals, mensen passeren, fietsers, scooters, vrachtwagens, honden, spelende kinderen, eigenlijk alles wat een hond in het dagelijks leven tegen kan komen.

Aan het einde van de training wordt de eigenaar ook zeker meegenomen in dit traject. Want ook dat is een belangrijk onderdeel.

Uitslag

Er zijn drie uitkomsten mogelijk na de training:

  • Hond is inderdaad gevaarlijk en er wordt ingestemd met het advies van het OM
    Gelukkig komt dit niet vaak voor, maar het kan toch zeker wel. In enkele gevallen is een hond niet meer te redden en te hertrainen. Ook dan moeten wij de moeilijke keus maken om een hond te laten gaan. Dit zal altijd met een goede onderbouwing komen.
  • Hond is trainbaar en veilig voor de maatschappij, alleen de combinatie hond en eigenaar is geen goede match
    In dit geval zullen we adviseren om de hond te herplaatsen.
  • Maar het allermooiste is het advies om te kunnen zeggen dat de hond veilig is voor de maatschappij en terug kan naar de eigenaar.

Conclusie

Probeer altijd te voorkomen dat je hond schade kan berokkenen aan derden. Mocht dit toch gebeuren en wordt je hond in beslag genomen, zorg dan dat je een advocaat in de arm neemt en doe geen afstand van je hond. Als het OM dan je hond wil laten inslapen, vecht dit aan en vraag een second opinion.